Resultat

Resultat


Gelleråsen 2017

Kval. 1.   1.17.226   1 :a Körde av på varv 6
Kval. 2.   1.25.461  8 :a.
Startposition 1
Race 1.    3:a
Race 2.    1:a

Bästa varvtid Classe Sämsgård 1.17.226


Sviestad 2017  52-års racet

Kval. 1.   1.12.176     2:a
Kval. 2.   1.09.075  4:a
startposition 4
Race 1.    1.12.724   4:a
Race 2.   1.07.214   3:a

Bästa varvtid Klas Eriksson  1.06.473


Anderstorp 2017

Kval. 1.   2.01.722   3:a
Kval. 2.
Startposition 5
Race 1.   2.01.825   4:a
Race 2.  2.01.826   5:a

Bästa varvtid Klas Eriksson 1.56.599


Våler 2017

Race 1.     01.15.086  4:a
Race 2.    01.14.087   3:a

Bästa varvtid Hans Riksfjord  01.10.415
Banrekord 2009  Hans Riksfjord 01.09.526


Jyllandsringen

Kval 1
Kval 2
Race 1
Race 2

Bästa varvtid Classe Sämsgård

200 kr

Gelleråsen 2016

Kval. 1. 1.22.113
Kval. 2. 1.21.655  4:a
Startposition 4
Race 1. 1.21.307   6:a Växelspaken lossnade
Race 2. 1.22.530 DNF Motorn nöp varv 6 (inga luftfilter för små munstycken ??)

Bästa varvtid Klas Eriksson 1.18.618


Sviestad 2016

Kval. 1.   1.13.099   8:a
kval. 2.   1.12.241    8:a 
startposition 15
Race 1.    1.10.518   4:a
Race 2.   1.09.608 4:a 

Bästa varvtid  Johan Källvik  1.09.534

Anderstorp 2016

Kval. 1.    1:a varvet  Frambromsen låste sig
Kval. 2.   2.29.328   6:a
Startposition  9
Race 1.   2.28.855   DNF  (2 varv) Tändningen vibrerade loss
Race 2.   2.05.909   7:a

bästa varvtid Klas Eriksson  1.56.009

Anderstorp 2016 Licenstagning